Chiêm Hóa: Nhân rộng mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo; trâu, bò sinh sản theo chuỗi liên kết sản xuất

Mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo và nuôi sinh sản liên kết sản xuất trên địa bàn huyện thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho các hộ chăn nuôi, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thực hiện liên kết sản xuất chăn nuôi trâu, bò vỗ béo tại 16 xã trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã nhập tổng số gần 2.400 con trâu, bò. Tropng đó, đã xuất bán trên 2.000 con. Trọng lượng tăng trọng bình quân từ 60 đến 100 kg/con thời gian nuôi 3,5 đến 4 tháng/lứa nuôi, thu nhập bình quân từ 3,5 đến 5 triệu đồng/con. Tổng lợi nhận ước đạt trên 7,4 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành - Tuyên Quang, cung ứng đầu vào và bao tiêu toàn bộ sản phẩm trâu thương phẩm trâu bò nuôi vỗ béo và trâu bò cái sinh sản cho nông dân. Tổng số đàn trâu nhập về nuôi vỗ béo 67 con, đàn bò nhập 51 con tại 08 xã: Xuân Quang, Hà Lang, Vinh Quang, Ngọc Hội, Trung Hòa, Phú Bình, Nhân Lý, Yên Lập. Tổng số đàn trâu xuất bán 25 con, bò xuất bán 20 con. Tổng số đàn bò nhập về nuôi sinh sản 20 con tại xã Linh Phú.


Các đại biểu tham quan mô hình nuôi trâu vỗ béo tại xã Ngọc Hội.

Việc phát triển mô hình đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân. Thời gian tới,. Huyện tiếp tục chú trọng mở rộng thị trường, tăng cường các mối liên kết về cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm để người chăn nuôi trâu mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí thu nhập trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Bài, ảnh: Tài Tùng/Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục