Đổi thay ở ở Minh Thanh

- Xã Minh Thanh được coi là một trong những nơi khởi phát phong trào cách mạng, mở đầu cho thời kỳ khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Đây cũng là nơi nhiều cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Minh Thanh đã không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân Lý sản xuất chè an toàn

- Chè là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân xã Nhân Lý (Chiêm Hóa). Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, bảo đảm an ...

Sức bật Đồng Ca

- Đường làng, ngõ xóm phong quang, những ngôi nhà xây mái thái, nhà vườn, xen lẫn với nhà sàn, vườn cây, ao cá ngăn nắp, đường thôn bê tông phẳng lỳ, ...

Thắp sáng đường quê, thắp sáng tương lai

- Được triển khai từ năm 2013, những công trình thắp sáng đường quê do Tỉnh đoàn triển khai thực hiện từ nguồn vốn vận động đoàn viên thanh niên đóng ...

THÁI BÌNH NÂNG TẦM NÔNG THÔN MỚI

Bằng những giải pháp phù hợp, khơi dậy được sự vào cuộc của nhân dân, xã Thái Bình đã trở thành một trong hai xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang đạt ...