Tuyên Quang phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Là tỉnh có nền sinh thái nông nghiệp đa dạng, nhiều làng nghề, nhiều đặc trưng văn hoá nông nghiệp, Tuyên Quang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, để du lịch nông nghiệp, nông thôn “cất cánh”, phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế thì cần có lộ trình với những định hướng, giải pháp hiệu quả.

Trường Sinh giải quyết các “điểm nghẽn”

- Vấn đề đơn thư khiếu nại và đường giao thông vẫn được coi là “điểm nghẽn” trên địa bàn xã Trường Sinh (Sơn Dương) thời gian qua nhưng đến nay đã ...