Hoàn thiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu sẽ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, đây là thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên.

Đến nay, Môi trường là 1 trong 6 tiêu chí huyện Hàm Yên chưa đạt theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Hàm Yên đã quan tâm, coi trọng nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường là một trong những nhiệm vụ then chốt đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện để góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân cũng như góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng huyện Hàm Yên đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định môi trường là tiêu chí khó thực hiện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chung tay thực hiện vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng môi trường sống. Nhiều chương trình, dự án đầu tư về môi trường đã được xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện, như: Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Tâm Hà tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Xây dựng Bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tại xã Minh Dân để xử lý rác thải của các xã phía Bắc của huyện; Xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hàm Yên giai đoạn 2023-2025; Xây dựng mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tại xã Bình Xa và công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Tân Yên; Ban hành Quy chế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về việc thực hiện tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng huyện nông thôn mới, trong đó đề nghị giao chỉ tiêu thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn; Đầu tư xây dựng hạ tầng các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại 05 xã (Thái Sơn, Tân Thành, Bạch Xa, Minh Khương, Yên Phú);...

Trong quá trình hoàn thiện tiêu chí này, huyện Hàm Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo và phát huy được tính chủ động của tổ chức, cá nhân; trong đó điển hình là hoạt động cán bộ, đảng viên trực tiếp cùng nhân dân thực hiện các phần việc trong xây dựng nông thôn mới vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Đây là chủ trương được Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên đề ra tại Chỉ thị 01-CT/HU về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở và được gọi là “Ngày thứ 7 làm nông thôn mới ở huyện Hàm Yên”.

         

Các hoạt động quét dọn vệ sinh môi trường được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia (Ảnh sưu tầm internet)    

Công tác bảo vệ môi trường được huyện Hàm Yên triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đoàn thể, từng hộ gia đình và được lồng ghép cùng với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hộ gia đình, các thôn, bản thực hiện xây dựng và ký hương ước, quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa. Trên địa bàn huyện hiện có 03 đơn vị dịch vụ tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn 14 xã, thị trấn, gồm: Bạch Xa, Minh Khương, Phù Lưu, Minh Hương, Yên Phú, Tân Thành, Bình Xa, Thái Sơn, Nhân Mục, Thành Long, Bằng Cốc, Thái Hòa, Đức Ninh và thị trấn Tân Yên. Chính quyền địa phương đã tổ chức vận động nhân dân ở cách xa trung tâm không thể thực hiện thu gom tập trung phân loại tại nguồn tự xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Tuy nhiên, để hoàn thiện được tiêu chí này chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện và nhất là người dân tại các khu dân cư cần tập trung thực hiện đồng bộ hơn nữa các nội dung của tiêu chí này bằng nhiều việc làm cụ thể trong thời gian tới. Trong đó chú trọng đầu tư nguồn lực, đề ra chỉ tiêu và hướng dẫn cụ thể để thực hiện đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường sẽ là những giải pháp trọng tâm.  

Tin tưởng rằng, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; môi trường tại các địa phương của huyện Hàm Yên sẽ ngày càng được cải thiện, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục