Ủy Ban MTTQ huyện Chiêm Hóa tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp huyện Chiêm Hóa đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó phong trào xóa nhà tạm, dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy Ban MTTQ huyện triển khai thực hiện, qua đó giúp cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo ổn định chỗ ở, tập trung phát triển kinh tế tại địa phương.

Dân chủ để xây dựng nông thôn mới

- Xã Hồng Thái (Na Hang) có 316 hộ với 1.539 nhân khẩu, 100% dân tộc thiểu số; dân tộc Mông, Dao chiếm đa số. Từ một xã chỉ đạt 1 tiêu chí trong xây ...

Đổi thay ở ở Minh Thanh

- Xã Minh Thanh được coi là một trong những nơi khởi phát phong trào cách mạng, mở đầu cho thời kỳ khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa ...

Nhân Lý sản xuất chè an toàn

- Chè là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân xã Nhân Lý (Chiêm Hóa). Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, bảo đảm an ...

Sức bật Đồng Ca

- Đường làng, ngõ xóm phong quang, những ngôi nhà xây mái thái, nhà vườn, xen lẫn với nhà sàn, vườn cây, ao cá ngăn nắp, đường thôn bê tông phẳng lỳ, ...

Thắp sáng đường quê, thắp sáng tương lai

- Được triển khai từ năm 2013, những công trình thắp sáng đường quê do Tỉnh đoàn triển khai thực hiện từ nguồn vốn vận động đoàn viên thanh niên đóng ...

THÁI BÌNH NÂNG TẦM NÔNG THÔN MỚI

Bằng những giải pháp phù hợp, khơi dậy được sự vào cuộc của nhân dân, xã Thái Bình đã trở thành một trong hai xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang đạt ...