Phát huy sức trẻ đoàn thanh niên xã Khâu Tinh xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên. Qua đó, phát huy hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; góp phần phấn đấu đưa xã Khâu Tinh về đích nông thôn mới năm 2023.

Nông thôn mới Hùng Đức

“Không còn phải lội suối, không sợ trời mưa không về đến nhà do đường lầy lội, những ngôi nhà xây to đẹp ngày càng nhiều. Cuộc sống đã thực sự tốt ...

Bằng Cốc nỗ lực về đích nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của xã Bằng Cốc. Tuy còn gặp ...

Quyết Thắng xây dựng nông thôn mới

Với quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2024, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ...