Chiêu Yên xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, xã Chiêu Yên về đích nông thôn mới, hiện nay, xã đang nỗ lực huy động sự vào cuộc của nhân dân cùng chung tay ...