Xã Thái Long nỗ lực phấn đấu để về đích nông thôn mới nâng cao trước kế hoạch

Năm 2018 xã Thái Long (thành phố Tuyên Quang) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã Thái Long là xã mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024; tuy nhiên, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh, thành phố đồng thời tập trung phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, xã Thái Long đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để nỗ lực phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2023.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền luôn được Đảng ủy, UBND xã Thái Long triển khai tích cực đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa duy trì nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; qua đó từng bước nâng cao nhận thức của về lợi ích trách nhiệm trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện và nâng cao kết cấu hạ tầng nông thôn.

         Trường Tiểu học Thái Long được xây dựng khang trang

Là một xã còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế không đồng đều, thương mại dịch vụ phát triển chậm, nguồn lực đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất trong xã quy mô nhỏ, số lượng ít, dẫn đến khó khăn trong việc huy động để xây dựng các công trình phúc lợi. Nhưng với sự quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và sự đồng thuận của nhân dân. Đến nay, xã Thái Long đánh giá cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, một số tiêu chí đạt 100% như: Giao thông với 3,6km đường xã được bảo trì hằng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, 13,8 km đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa và bảo trì hằng năm, 19,5 km đường ngõ, xóm được cứng hóa, 11,04 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa; 1.015 hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn, ổn định; trường học các cấp đạt chuẩn theo quy định; 05 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao; tổng số hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo quy định trên địa bàn xã là 1.015 hộ; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 58,46 triệu/người/năm; có 03 Hợp tác xã hoạt động (Hợp tác xã NLN Thái Long; Hợp tác xã Cây ăn quả Quang Vinh; Hợp tác xã chế biến lâm sản - vận tải Hoàng Hùng); 100% hồ sơ được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt 100%; chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định, hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%; ...

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã cũng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển biến theo hướng tích cực, sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hàng năm đều tăng; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Năm 2023, cùng với nguồn lực huy động xã hội hóa, xã Thái Long đã được bố trí gần 4 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để đầu tư nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bằng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao các tiêu chí về giáo dục, tổ chức sản xuất, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh, ...; đồng thời với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã và cơ sở; xã Thái Long đã và đang từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn NTM nâng cao trước kế hoạch, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu./.

Trần Thị Việt Hà/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục