Hội Cựu chiến binh xã Văn Phú “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đã tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng (nông thôn mới) NTM trên địa bàn xã bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Văn Phú.

Trong đó cán bộ, hội viên đã làm gương đi đầu và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Theo ông Trần Đức Dần, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Phú cho biết “Để chung tay đưa xã Văn Phú về đích NTM theo đúng Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh, Hội CCB xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Hội CCB cấp trên. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Văn Phú”.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, Hội đã tuyên truyền vận động quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo được 5,3 triệu đồng; giúp đỡ hội viên nghèo 20 ngày công; xóa 05 nhà tạm dột nát. Đồng thời Hội vận động cải tạo được 20 vườn tạp và chỉnh trang khuôn viên nhà ở cho 10 hộ dân trên toàn xã; hỗ trợ làm mới nhà cho 03 hộ nghèo với tổng kinh phí 9,0 triệu đồng. Ngoài ra còn tham gia và hướng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” vận động hội viên CCB và nhân dân thực hiện đăng ký thu gom rác thải đến nay 6/11 thôn đã thu gom tập trung để mang đi tiêu hủy, còn các thôn còn lại do xa điểm tập kết rác tiến hành tự tiêu hủy tại gia đình; phối hợp xây dựng 05 lò đốt rác và trên 100 hố rác hữu cơ gia đình.

Hội viên hội Cựu chiến binh phối hợp tham gia xây dựng công trình thuộc Chương trình NTM

Không những thế Hội CCB xã Văn Phú còn vận động nhân dân hiến 120 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đến nay đường trục xã đã bê tông hóa được 2,061 km/2,061 km, đạt 100%; đường thôn đã hoàn thành 2,531/2,531 km đạt 100%.

Phối hợp với Đoàn thanh niên xã thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”. Đến nay 11/11 thôn đều có điện chiếu sáng vào ban đêm. Ngoài ra hội viên CCB còn tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà văn hoá thôn Đồng Mụng là 54 triệu đồng và thôn Thịnh Kim 38 triệu đồng. Đóng góp xây dựng nghĩa trang tại thôn Khe Thuyền 1 hơn 9 triệu đồng.

Chủ động và làm tốt công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến nay đã dần dần làm thay đổi nhận thức của hội viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã. Năm 2023 các chi hội CCB đều đạt ″trong sạch, vững mạnh″, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, Hội viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng NTM.

Có thể khẳng định, những đóng góp của cán bộ, hội viên CCB xã Văn Phú trong phong trào xây dựng NTM thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Văn Phú, huyện Sơn Dương./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục