Chợ phiên OCOP trên TikTok thu về 100 tỷ đồng

Sau một năm hoạt động, chương trình Chợ phiên OCOP trên nền tảng TikTok đã mang lại nhiều hiệu quả thấy rõ, trở thành 1 kênh tiêu thụ sản phẩm được ưa thích.

Yên Bái đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu các tỉnh khu vực trung du miền núi Bắc về xây dựng nông thôn mới (NTM) với 106 xã đạt chuẩn NTM, ...

Hiệu quả từ Quỹ “Hỗ trợ nông dân”

Quỹ “Hỗ trợ nông dân” (HTND) trở thành điểm tựa giúp hội viên, nông dân vượt khó vươn lên; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế ...