Cách làm hay ở Bắc Giang [Bài 2]: Huyện miền núi quyết tâm đạt chuẩn trước 2 năm

Là huyện miền núi, nhiều khó khăn nhưng Lục Nam là địa phương đầu tiên của Bắc Giang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025.

Các làng, xã ở Lục Nam nay đã có nhiều đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp nhờ xây dựng NTM. Ảnh: Thảo My.

Lục Nam là huyện miền núi, thu nhập chủ yếu của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống người dân trước đây còn khó khăn, kết cấu hạ tầng còn chưa đồng bộ, thiếu thốn. Thế nhưng sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đã giúp địa phương này thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, các làng xã có nhiều đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tại các xã, người dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp thêm kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu trị giá hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu, kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường theo tiêu chuẩn NTM.

Năm 2023, huyện Lục Nam xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm nên đã thực hiện các giải pháp sáng tạo, tập trung nguồn lực để xây dựng huyện NTM với mục tiêu là về đích huyện NTM trước 2 năm so với kế hoạch.

Cụ thể hóa chủ trương, ngay từ đầu năm, huyện Lục Nam đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 với chỉ thị số 08 về việc lãnh đạo, chỉ đạo huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện NTM.

Ngoài việc tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc về đích trong xây dựng NTM trên địa bàn trong năm 2023, các ngành chức năng, các xã được giao đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đồng thời tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lục Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025 và vận động xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường xây dựng huyện NTM.

Lục Nam có những cách làm sáng tạo để phấn đấu đưa huyện về đích NTM trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Ảnh: Thảo My.

Bên cạnh đó, ban hành chủ trương hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, huyện hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã đạt NTM, 2 - 4,5 tỷ đồng/xã đạt NTM nâng cao. Các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM được quan tâm triển khai, phổ biến sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng về nội dung, phong phú, sáng tạo về hình thức để cán bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc về xây dựng NTM.

Kết quả đến nay, Lục Nam cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đối với cấp xã có 23/23 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn NTM kiểu mẫu. Về sản xuất nông nghiệp, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng sản xuất lúa chất lượng; rau an toàn, rau chế biến, vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao,… Toàn huyện Lục Nam đã có 16 sản phẩm cấp chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 14 sản phẩm 3 sao.

Trong quá trình xây dựng huyện NTM đã xuất hiện những cách làm hay, điển hình về xã xây dựng NTM có thể kể đến Nghĩa Phương và Đan Hội, xã xây dựng NTM nâng cao có Bảo Đài, Đông Hưng và Đông Phú, thôn NTM mới kiểu mẫu có Thanh Sơn (xã Đông Phú) rồi Kỳ Sơn (xã Nghĩa Phương).

Ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết, nhờ phong trào xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển, giáo dục, y tế được quan tâm; công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm phát triển ngày càng bài bản. Ảnh: Thảo My.

Quá trình xây dựng NTM, huyện Lục Nam đã nhận được sự quan tâm của hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện tới cơ sở với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nên đã tạo niềm tin cho người dân. Trong khi triển khai, Trung ương và tỉnh ưu tiên nguồn lực giúp huyện hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí.

Đơn cử như việc tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, rồi thành lập Tổ công tác hỗ trợ Lục Nam xây dựng huyện NTM. Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng quan tâm, phối hợp hướng dẫn thực hiện, lập hồ sơ chứng nhận tiêu chí xây dựng NTM, nhất là Sở NN-PTNT cùng Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Giang, đã tham mưu cho huyện Lục Nam thực hiện nhiều giải pháp, nội dung hiệu quả.

Trong những tháng cuối năm, huyện Lục Nam tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng huyện Lục Nam đạt chuẩn NTM. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đến nay còn khó khăn, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã đã về đích NTM, NTM nâng cao tiếp tục rà soát, lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo quy định.

“Xây dựng NTM là quá trình chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Việc củng cố, nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển KT - XH, lấy người dân là chủ thể”, ông Nhàn chia sẻ.

 

Bài, ảnh: Đinh Mười/Nongnghiep.vn

Tin cùng chuyên mục