NA HANG ĐỔI MỚI

Huyện miền núi NA HANG đổi mới

Xuân sắp qua chờ tới hè vui

Về đây rau trái ngọt bùi

Chuẩn theo VIETGAP tận nơi ruộng đồng

 

Tăng giá trị cây trồng con giống

Khoa học và truyền thống chuyển giao

Hữu cơ chuẩn mực phong trào

An toàn thực phẩm nâng cao khắp vùng

 

Nguồn ngân sách tập trung huy động

Xây công trình công cộng cho dân

Thể thao văn hoá góp phần

Tươi đẹp cuộc sống nhân dân huyện nhà

 

Rau trái vụ làng ta có sẵn

Nuôi cá lồng đặc sản NA HANG

Mận, lê Hồng Thái sẵn sàng

Mời du khách tới hội làng mùa xuân

 

Quê hương mới văn minh lịch sự

Luôn tự hào lịch sử đấu tranh

Nông thôn đổi mới hàng ngày

Mục tiêu phấn đấu hăng say, vững bền./.

Hoàng Thanh Thuý/ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục