Họp đánh giá tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025

Sáng 23-01, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị họp đánh giá tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Viettel Tuyên Quang, Giám đốc VNPT Tuyên Quang, lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương.

Theo báo cáo đánh giá, đến nay việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí Huyện nông thôn mới đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo đúng lộ trình kế hoạch và Đề án đã được phê duyệt. Việc kêu gọi, vận động các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay, góp sức hỗ trợ nguồn lực thực hiện Đề án huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025 được cả hệ thống chính trị quan tâm, vào cuộc. Đã trao đổi, làm việc với một số đơn vị trong việc vận động như: đoàn công tác của Bộ Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đoàn công tác của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty xi măng…

Mặt khác, cấp uỷ chính quyền huyện triển khai quyết liệt thực hiện các tiêu chí mềm do cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện đối với tất cả các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, như: xóa nhà tạm, dột nát cho 396 nhà; triển khai các mô hình, dự án sản xuất nông lâm nghiệp, đa dạng sinh kế; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.432 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,55 triệu đồng/người/năm (tăng 6,75 triệu đồng/người/năm); đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,85% (giảm 6,42% so với năm 2022); tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, đóng góp sức người, sức của, vật liệu, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xã hội hóa nguồn lực mua sắm trang thiết bị, công trình vệ sinh nhà văn hóa các thôn; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, trồng cây xanh, cây bóng mát, chỉnh trang nhà ở…

Cấp ủy, chính quyền huyện đã tiếp nhận cam kết hỗ trợ từ các Bộ, ngành, các doanh nghiệp hỗ trợ việc thực hiện Đề án với số kinh phí trên 617 tỷ đồng để xây dựng một số hạng mục công trình như: đường giao thông; trường học, xoá nhà tạm cho hộ nghèo...

Năm 2023 là năm đầu triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới nên còn rất nhiều khó khăn ở phía trước. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp, đặc biệt UBND huyện Sơn Dương bám sát các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; xây dựng, chuẩn bị các phương án thực hiện đối với các hạng mục công trình đầu tư theo Luật Đầu tư công đảm bảo khi có nguồn tài trợ, hỗ trợ không gặp khó khăn, vướng mắc. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Tỉnh, các sở, ngành và UBND huyện Sơn Dương cần đánh giá trên 2 bình diện: Tiêu chí nông thôn mới, cụ thể số xã đạt chuẩn nông thôn mới từng năm để đảm bảo đến 2025, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và xác định rõ đầu điểm công trình để thấy rõ được tiến độ cũng như những hạn chế, khó khăn, từ đó có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025 là việc rất khó khăn và cần một nguồn lực vô cùng lớn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Sơn Dương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều phương án, phát huy nội lực, trong đó nội lực từ nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, trong và ngoài tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Chẩu Văn Lâm, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội, của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp, các địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vật lực, nguồn lực để tham gia xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, đề nghị các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các văn bản của tỉnh đã giao, chủ động trong công tác tham mưu, kết nối các với các đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án, định kỳ 01 quý báo cáo tỉnh 01 lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Lại Kiều Trang/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục