Mỹ Bằng tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2021, đến nay xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đang tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu về Tổ chức sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững theo hướng đô thị, kinh tế - hạ tầng hiện đại, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, lấy người dân làm chủ thể theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, Nhà nước và cán bộ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện”.

Khơi dậy sức dân

- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng nhiều việc làm thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ...

Yên Sơn khởi sắc nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều cách làm sáng ...

Khau Tinh vượt khó xây dựng nông thôn mới

- Xuất phát điểm là vùng đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, song Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Khau Tinh (Na ...

Đảng viên tiên phong làm vườn mẫu

- Khu vườn mẫu của đảng viên Nguyễn Việt Phong, thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh (Hàm Yên) giờ trở thành địa chỉ học hỏi của nhiều nông dân trong và ngoài ...