Phát huy vai trò chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã làm đổi thay căn bản bộ mặt nông thôn tại các địa phương trong tỉnh. Có được kết quả đó, các chi bộ nông thôn đã có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể phát huy vị trí vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Khẳng định vai trò lãnh đạo

Qua tổng kết và thực tiễn đã chứng minh, vai trò của chi bộ đảng trong xây dựng NTM được phát huy trên mọi mặt. Các chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào nghị quyết lãnh đạo phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể và đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Với phương châm “Chi bộ nắm thôn, đảng viên nắm hộ” đã trở thành một cách làm tiêu biểu, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Dương Chí Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nam cho biết, trong suốt quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy xã luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là cần phát huy vai trò đi đầu và nòng cốt của đảng viên, phát huy tinh thần “đảng viên nêu gương trong việc khó”. Từ đó khơi lên sức mạnh của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận để Chương trình đi vào thực chất. Đồng thời, xã cũng đẩy mạnh việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện xây dựng NTM nâng cao... Nhờ đó, Chương trình xây dựng NTM nâng cao ở Sơn Nam về đích đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Đảng bộ xã Sơn Nam (Sơn Dương) họp bàn cùng chi bộ thôn Thác Nóng về xây dựng NTM nâng cao.

Đồng chí Trần Văn Nhâm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thác Nóng xã Sơn Nam cho biết, khi có chủ trương về xây dựng NTM nâng cao, Chi bộ thôn đã bàn bạc, thống nhất ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung thực hiện đối với từng tiêu chí chưa đạt để lãnh đạo nhân dân thực hiện.  Đối với mỗi tiêu chí, nhiệm vụ, Chi bộ đều đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân. Qua đó, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người cán bộ đảng viên. 

Nhiều năm trước, thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông (Na Hang) chỉ có 1 đảng viên, không có chi bộ đảng. Đảng ủy xã Thượng Nông đã cắt cử một số đảng viên trong BCH Đảng ủy xuống phụ trách thôn, thành lập chi bộ đồng thời lựa chọn những quần chúng có năng lực bồi dưỡng, giúp đỡ họ phấn đấu để trở thành đảng viên. Từ ngày có chi bộ Đảng, những đảng viên trong thôn là những người gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động bà con nhân dân trong thôn thay đổi cách thức làm ăn khiến cho bộ mặt của thôn đã thay đổi nhanh chóng. Từ chỗ thiếu đói, người dân Pắc Củng không chỉ đủ ăn mà còn nhiệt tình tham gia xây dựng thôn bản, Pắc Củng được đánh giá là điển hình trong phong trào xây dựng NTM của xã Thượng Nông. Nhân dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để mua đất xây trường mầm non, san gạt nền đường giao thông, làm trên 2 km kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn... 

Tập hợp sức mạnh 

Đối với các tiêu chí xây dựng hạ tầng nông thôn, chi bộ đã bàn và lãnh đạo việc huy động các nguồn lực trong nhân dân, các nguồn đầu tư từ bên ngoài để xây dựng các công trình phúc lợi như: nhà ở, chương trình vệ sinh, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm. Từ sự hỗ trợ của nhà nước như xi măng, ống cống, cấu kiện, trong thời gian qua, chi bộ đã huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến đất  xây dựng hàng nghìn km đường bê tông, bê tông nội đồng, gần 1.000 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới... Về phát triển kinh tế, chi bộ lãnh đạo nhân dân chuyển đổi các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó đảng viên phải là những người đi đầu thực hiện, nhân dân thấy hiệu quả làm theo. Trong các tiêu chí văn hóa, chi bộ vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước, khuyến học xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Đồng chí Ma Văn Phú (đứng giữa), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Thượng, xã Trung Yên (Sơn Dương) đi đầu trong phát triển mô hình trồng dưa chuột trong thôn.

Để tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên... chủ động trong việc lập kế hoạch, chương trình. Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chi bộ mà các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến độc đáo đem lại hiệu quả cao. Điển hình như Hội LHPN các cấp với phong trào “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đường hoa yêu thương”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, mô hình “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, CLB “Phụ nữ với pháp luật”. Đoàn Thanh niên với phong trào “Thắp sáng đường quê”, “Con đường thanh niên xây dựng NTM”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”... tiếp tục được duy trì, giúp môi trường nông thôn thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó giúp cho diện mạo nông thôn ngày một đổi mới.

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đội ngũ đảng viên, đặc biệt là các Bí thư Chi bộ thôn đã trở thành hạt nhân xung kích trong việc ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn. Việc làm thiết thực của những đảng viên “đầu tàu” đã có sức lan tỏa lớn, khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM. Qua đó càng khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của chi bộ, đảng viên trong xây dựng NTM.

 

Bài, ảnh: Thanh Phúc/Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục