Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò cầu nối trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Tuyên Quang.

Chi Hội nông dân thôn Tông Trang, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá

Là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh thường xuyên chăm lo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, giữ vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào cách mạng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp Hội đã phát động nông dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nông dân xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá sản xuất giỏi

Thực hiện tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều và tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư Hội Nông dân tỉnh đã triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân tìm được mô hình sản xuất hiệu quả. Cụ thể, Hội thường xuyên phối hợp mở các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu những mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao cho hội viên, nông dân. Tranh thủ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Năm 2022 các cơ sở Hội giúp đỡ 380 hộ gia đình nông dân nghèo thông qua các hoạt động như: Hỗ trợ vay vốn, cho vay bò trả bê, hỗ trợ ngày công lao động; vận động hội viên nông dân tại cơ sở hỗ trợ 6.068 ngày công lao động, đóng góp, ủng hộ vật liệu quy ra tiền là 432,3 triệu đồng và 77,1 triệu đồng tiền mặt để làm mới 268 nhà và sửa chữa 78 nhà cho các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo. Các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để triển khai vận động hội viên, nông dân xây dựng Quỹ “Mái ấm nông dân” với số tiền 279,6 triệu đồng. Các hoạt động tương trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện: Vận động hội viên nông dân giúp đỡ, ủng hộ 10.249 ngày công lao động, 392 triệu đồng, 79,25 tấn gạo cho 266 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 100 triệu đồng; giúp đỡ, thu hoạch trên 8 tấn nông sản, tiêu thụ trên 19 tấn nông sản (Cam sành, bắp cải, su hào, dưa chuột).

Về xây dựng hạ tầng nông thôn

Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Năm 2022 đã vận động hội viên, nông dân ủng hộ trên 2,5 tỷ đồng, đóng góp trên 31.000 công lao động sửa chữa, nạo vét 1.261 km kênh mương, sửa chữa 378 km đường giao thông; bê tông hoá 5,6 km đường giao thông, kiên cố hóa 70 km kênh mương; hiến 17.370 m2 đất làm đường nông thôn và xây dựng 5 nhà văn hóa.

Về đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh

Để thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỷ thuật cho nông dân; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Hội Nông dân xã còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi... Đến nay các cấp Hội quản lý 30.445 triệu đồng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, dư nợ 30.025 triệu  đồng, thực hiện 107 dự án với 798 hộ vay; tổng số dư nợ do tổ chức Hội Nông dân nhận ủy thác là 863,8 tỷ đồng cho 18.566 hộ vay…. tiếp tục quản lý có hiệu quả các chương trình vay bò trả bê theo các quyết định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Ủy ban nhân dân tỉnh, với số tiền trên 26 tỷ đồng; năm 2022, bàn giao 65 con bò cái giống Mông trị giá trên 1,5 tỷ đồng cho 65 hộ nghèo là người đồng bào dân tộc H’Mông. Các cơ sở Hội tổ chức luân chuyển được 188 con bò cho 188 hộ gia đình. Lũy kế đến nay tổng số hộ hưởng lợi từ chương trình là 4.744 hộ.

Tổ chức 07 lớp đào tạo nghề (01 lớp chăn nuôi gia súc, gia cầm; 01 lớp trồng cây ăn quả; 04 kỹ thuật chăn nuôi cá; 01 lớp trồng nấm), 02 hội nghị tập huấn trồng cây gai xanh và trồng ngô sinh khối; ung ứng 1.023 tấn phân bón chậm trả cho Hội viên, nông dân; hỗ trợ 8.720 con gà giống, 2,5 tấn cám, 218 gói thuốc thú y, 35 gói chế phẩm Emic, 11.253 cây giống rau các loại cho 461 hộ hội viên nông dân; tổ chức 02 lớp tập huấn “Xây dựng mô hình chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững năm 2022". Các cơ sở Hội phối hợp tổ chức 539 buổi tuyên truyền tập huấn, chuyển giao về khoa học kỹ thuật cho 30.103 lượt hội viên.

Về thực hiện tiêu chí môi trường: Xác định đây là chỉ tiêu khó thực hiện nếu ý thức người dân không được đề cao. Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn. Các hoạt động cụ thể, thiết thực có hiệu quả trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn như: Thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp, trong sinh hoạt; đảm nhận tuyến đường tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp; vận động nông dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm “Ngày thứ bảy xanh”; “ngày chủ nhật xanh”; nhận xây dựng mô hình “đường mẫu, nhà mẫu, vườn mẫu” ....  tuyên truyền, tham gia bảo vệ và cải thiện môi trường làng nghề. Năm 2022 đã hỗ trợ 230 hộ gia đình nông dân làm bể xử lý rác hữu cơ, hướng dẫn thành lập 6 mô hình tự quản “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch”, hỗ trợ xây dựng 6 lò đốt rác…

Không dừng lại ở đó, các cấp Hội còn tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Tạo nhiều sân chơi bổ ích về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… Cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các hội viên, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục