Ninh Lai phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022

Năm 2022, Ninh Lai là 01 trong 02 xã của huyện Sơn Dương phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và cần phấn đấu hoàn thành 08 tiêu chí chưa đạt gồm: (Giao thông; Giáo dục; Văn hóa; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; về Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Quốc phòng và An ninh). Mục tiêu đến hết năm 2022 Ninh Lai sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí, được cấp có thẩm quyền công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Khơi dậy sức dân

- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng nhiều việc làm thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ...

Yên Sơn khởi sắc nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều cách làm sáng ...