Thượng Lâm xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với phương châm “Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, ngày 27/02/2023 Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đã có Kế hoạch số 28/KH-UBND xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao tại xã Thượng Lâm, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đổi thay ở Trung Trực

- Thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, những năm qua, bà con nhân dân xã Trung Trực (Yên Sơn) đã tích cực tham gia hiến đất, đóng ...

Làm giầu chính trên quê hương

Với quyết tâm làm giầu chính trên quê hương, anh Đỗ Văn Lưu, năm nay 40 tuổi, hội viên Nông dân Chi Hội thôn Minh Khai xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, đã ...

Đội Bình xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, xã Đội Bình đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, nhất là sự chung sức đồng lòng của nhân dân.