Người Trưởng thôn “mẫn cán” trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tràng Đà

Người Trưởng thôn mà chúng tôi muốn nói đến là Chị Trần Thị Thành ở xóm 4 (xóm mới được sáp nhập từ xóm 6 và xóm 7 từ ngày 01/6/2019) thuộc xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang. Với nhiều cách làm sáng tạo, cùng sự nhiệt huyết của bản thân, Chị đã tập hợp được sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng để xã Tràng Đà hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Phúc Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2018 thay vì “nghỉ lấy sức”, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới là củng cố, nâng ...

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao

Ở xã vùng cao Thượng Nông (Na Hang) việc xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng quyết tâm và sự đồng thuận của nhân dân cùng ...

Nông thôn Lâm Bình 'thay áo mới'

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê nghèo khó của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã thay da đổi thịt.