Trung Sơn phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu

Tại xã Trung Sơn, những người có uy tín, tiêu biểu ở các thôn bản, khu dân cư có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là trung tâm để phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào dân tộc nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Trung Sơn là xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm huyện Yên Sơn 45 km. Toàn xã hiện có 961 hộ với 3.765 khẩu, trong đó có 12 dân tộc cùng chung sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Xã có 7 người được xét chọn, đạt các tiêu chí là người có uy tín ở tại 7 thôn. Những người có uy tín này đã phát huy vai trò, với tinh thần trách nhiệm cao thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết, hết lòng vì nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương. Ông Quan Văn Có, thôn Lâm Sơn chia sẻ: là người uy tín trong thôn ông và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của thôn, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thay đổi các tập quán lạc hậu, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chung tay XDNTM...

Ông Quan Văn Có, người uy tín thôn Lâm Sơn tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, các ngành từ huyện đến tỉnh, nhiều chương trình, dự án đã được đầu tư, các chính sách về dân tộc của Đảng, nhà nước được quan tâm triển khai, thực hiện. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao, điều kiện về cơ sở hạ tầng, văn hoá, y tế, giáo dục, giao thông, bưu chính, viễn thông… được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm đáng kể.

Để đạt được kết quả đó ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị có vai trò không nhỏ của đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu ở các thôn bản. Ông Ma Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: Những người có uy tín trên địa bàn xã có mặt hầu hết các lĩnh của đời sống xã hội như: năng nổ trong công tác xã hội, giành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cộng đồng; người làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp đỡ bà con thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếng nói của những người uy tín có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng và là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, noi theo.

Ông Hoàng Văn Đương người uy tín thôn Làng Chạp vận động nhân dân trồng rừng

Trong thời gian tới xã Trung Sơn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Từ đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất cũng như trong đời sống, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Bài, ảnh: Viết Kiều/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục