Xã Quyết Thắng vận động Nhân dân hiến 2.214 m2 đất xây dựng đường bê tông nông thôn

Để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vào năm 2024, năm 2023 xã Quyết Thắng được Nhà nước phân bổ kinh phí làm 2 tuyến đường bê tông từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thôn Lãng Cư và thôn Liên Thắng với chiều dài 1.300m.

Tuyến đường bê tông thôn Lãng Cư đi thôn Liên Thắng đang được thi công. 

Đảng ủy xã Quyết Thắng đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã và hai thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua đó, đã có 19 hộ gia đình tham gia hiến 2.214 m2 đất, riêng gia đình ông Trần Đình Luyện, thôn Lãng Cư đã hiến một thửa ruộng đang canh tác với diện tích 195m2 để nắn tuyến đường và 232 m2 diện tích đất trồng rừng. Hai tuyến đường bê tông thôn Lãng Cư và thôn Liên Thắng đang được thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2023. 

 

Bài, ảnh: Thanh Nguyên/sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục