Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Dương tham gia xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào. Trong giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Sơn Dương đã chủ động xây dựng 08 kế hoạch triển khai đến các cơ sở Hội thực hiện, ngoài ra còn lồng ghép vào công văn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng, triển khai đến 100% các cơ sở Hội để tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau: Kế hoạch số 22/KH-BTV, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch năm 2021; Kế hoạch số 24/KH-BTV ngày 09/11/2021 về thực hiện mô hình tự quản “Tuyến đường hoa, giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 25/KH-BTV ngày 15/11/2021 về thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải  nhựa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 10/KH-BTV ngày 06/4/2022 về việc thực hiện mô hình tự quản “Tuyến đường hoa” góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp đô thị năm 2022; Kế hoạch số 19/KH-BTV, ngày 24/5/2022 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch số 24/KH-BTV ngày 19/9/2022 về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Kế hoạch số 09/KH-BTV, ngày 16/3/2023 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng, khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 11/KH-BTV ngày 24/4/2023 về việc tham gia xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 triển khai tới các cơ sở Hội.

         

Tuyến đường hoa thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương

Những kết quả đạt được:

Về công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Các cơ sở hội, chi hội tổ chức được 1.722 buổi tuyên truyền với 22.668 lượt người nghe, thông qua loa truyền thanh không dây của thôn, xã và các buổi sinh hoạt định kỳ.

Về công tác giảm nghèo

Tiếp tục thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 – 2025”, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 05 hội viên phụ nữ nghèo tại xã Thượng Ấm, Hào Phú về con giống vật nuôi, tổng trị giá 10.000.000đ; Hội LHPN xã Thiện Kế tặng 120 con gà giống cho hội viên nghèo, tổng trị giá 1.800.000đ.

Thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ hội viên phụ nữ: Năm 2021, 2022: Hội LHPN huyện hỗ trợ làm mới 04 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Hào Phú, Tân Thanh, Phú Lương và Thị trấn Sơn Dương, tổng trị giá 220.000.000đ (trong đó 140.000.000đ từ nguồn quỹ “Mái ấm tình thương”, 80.000.000đ Hội vận động xã hội hóa).

Trong năm 2023, Hội LHPN huyện hỗ trợ làm mới 02 nhà cho hộ hội viên nghèo trị giá 100.000.000đ/2 nhà. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện kết nối với các nhà Hảo tâm, Hội thiện nghiện Vòng tay Nhân ái làm mới 01 nhà tại xã Đông Thọ số tiền huy động được.

Về vệ sinh môi trường

Xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam: Hàng năm Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Có 32/32 cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, số hộ gia đình hội viên phụ nữ được giúp đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch” ngày càng được nâng cao; 100% cơ sở Hội đăng ký và thực hiện ít nhất 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức phát động phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025, tại xã Phúc Ứng. Tại chương trình phát động Hội LHPN huyện đã trao tặng 1.300 cây chuỗi ngọc cho Hội LHPN xã để trồng tuyến đường hoa kiểu mẫu.

Việc xây dựng mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”: Hội LHPN huyện tặng 50 lò đốt rác thải tại hộ gia đình cho hội viên phụ nữ nghèo, tại 02 Thượng Ấm, Hào Phú, tổng giá trị 10.000.000đ. Hội LHPN xã Thiện Kế tổ chức Hội thi tìm hiểu về môi trường và rác thải nhựa, thi thực hành trồng hoa vào các rác thải nhựa, kết quả trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, tổng trị giá 3.200.000đ (Hội LHPN huyện trao 01 giải Nhất trị giá 500.000đ); xây dựng 01 đoạn đường hoa bằng mô hình trồng hoa vào các chai, lọ nhựa gắn tường (thị trấn Sơn Dương); Các cơ sở Hội thu gom, phân loại phế liệu được 19,3 tấn nhựa, giấy vụn...thu được 35.000.000đ gây quỹ ủng hộ hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo.

Huy động trên 18 nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia vệ sinh 7.329km đường làng ngõ xóm, khu vực nhà văn hóa thôn; phối hợp vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân ủng hộ 4.898.000.000đ tiền mặt và giúp đỡ 5.840 ngày công vận chuyển nguyên vật liệu, san đất làm 48,8km làm đường bê tông nông thôn, lắp đặt 1.650m cấu kiện bê tông, phối hợp xây mới 03 nhà văn hóa thôn; Vận động ủng hộ 11.400.000đ hỗ trợ cho các hộ gia đình khi tham gia hiến đất; Vận động HVPN đóng góp tiền lắp camera an ninh tại 9 thôn trị giá 50 triệu đồng; làm 04 tuyến đường cờ, ủng hộ 01 ghế đá để sân nhà văn hóa thôn, 02 sân thể thao; vận động đào 210 hố rác gia đình, xây dựng 112 bể chứa thuốc thực vật; mua 1.780 thùng đựng rác thải tại hộ gia đình; tại các Chi hội duy trì thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm và vệ sinh trên các cánh đồng hàng tháng; xây dựng mới 248 nhóm "phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế", tổng trị giá 300.000.000đ; tuyên truyền, hội viên phụ nữ hiến 49.689m2 đất. Vận động ủng hộ 311.400.000đ hỗ trợ xây dựng đường bê tông nông thôn; huy động 10.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia trồng mới được 141 “Tuyến đường hoa”, với chiều dài là 82,8km; Hội LHPN các xã (Thiện Kế, Phú Lương, Ninh Lai, Tam Đa, Đông Lợi) xây dựng được 05 công trình công cộng bằng gạch sinh thái với 2.960 viên, làm 23 bồn hoa tại 05 NVH thôn và 02 bộ bàn ghế tại 02 nhà VH thôn; 01 mô hình vườn ươm giống cây hoa trị giá 50.000.000đ (xã Thiện Kế); tặng 248 sổ tiết kiệm cho hội viên phụ nữ nghèo, tổng số tiền 248.000.000đ; tặng 5 chiếc xe đạp cho con hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá 6.500.000đ (Trích từ nguồn quỹ thu gom rác thải nhựa). Trồng 46.730 cây xanh hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (cây keo, lát..).

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thông mới, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương tiếp tục tuyên truyền, vận động để chị em phụ nữ phát huy vai trò của mình, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn chung tay góp sức để huyện Sơn Dương về đích nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra./

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục