Hàm Yên nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội và góp phần trong việc thực hiện kế hoạch phấn đấu huyện Hàm Yên đạt ...

Nhữ Hán khát vọng nông thôn mới nâng cao

Mục tiêu cốt lõi trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM) là nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân cả về vật chất, tinh thần và quyền ...