Sơn Dương tăng tốc về đích huyện nông thôn mới

Với sự nỗ lực không ngừng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Sơn Dương đã có 18 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, 03 xã hoàn thành NTM nâng cao (Sơn Nam, Ninh Lai, Hồng Lạc); Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,85%; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,55 triệu đồng/người/năm. Đây là động lực quan trọng để đến năm 2025, Sơn Dương hoàn thành đạt chuẩn huyện NTM.

Một tuyến đường hoa thôn Văn Bảo, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương

Làng quê giàu đẹp, Nhân dân hạnh phúc

Đến xã Sơn Nam hôm nay, diện mạo làng quê đã có nhiều đổi thay. Những tuyến đường được bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường ngập tràn sắc hoa, những ngôi nhà khang trang san sát. Các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cũng được đầu tư xây dựng, cải tạo kiên cố. Hiện Sơn Nam đã đạt 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu với 100% đường trục xã, đường trục thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường ngõ, xóm được cứng hóa, có điện chiếu sáng, xanh, sạch, đẹp. đồng thời đã đáp ứng được các tiêu chí như: Thu nhập bình quân đạt 56,1 triệu đồng/người/năm; có 1 mô hình thôn thông minh tại thôn Thác Nóng. Đối với tiêu chí tự chọn, xã lựa chọn xây dựng NTM kiểu mẫu trên lĩnh vực Môi trường và Chất lượng môi trường sống.  

Huy động tối đa nguồn lực

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa nguồn lực, tiếp tục xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa. Trong đó xác định kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết nhằm đạt và vượt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương khóa XXIII đề ra. Đó là: Phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM, 06 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng/người/năm trở lên…

Qua ba năm thực hiện nghị quyết của Đảng, cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp. Sơn Dương đã hoàn thành các quy hoạch cơ bản (quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, thị trấn Sơn Dương, xã Sơn Nam, xã Hồng Lạc). Hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định, thu hút thêm được nhiều dự án mới, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp. Công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị được tăng cường. Du lịch tiếp tục phát triển, có nhiều khởi sắc, đặc biệt là phát triển sản phẩm du lịch lịch sử, về nguồn; các công trình thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào được đầu tư xây dựng; thu hút được nhiều dự án du lịch lớn; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2023 đạt 7.580,1 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá so sánh đến hết năm 2023 đạt 2.603 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2023 đạt 53,55 triệu đồng/người/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới hết năm 2023 là 18 xã; 03/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiêu chí bình quân đạt 17,3 tiêu chí/xã. Thu hút khách du lịch đến hết năm 2023 đạt 937.200 lượt khách; Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ mức độ 2 trở lên. Số trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt 44,11%; Tiểu học đạt chuẩn quốc gia đạt 81,48%; THCS đạt chuẩn quốc gia đạt 85,18%; THPT đạt 40%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, trong đó có bằng nghề chứng chỉ đạt 26,2%; tạo việc làm mới 18.730 lao động; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) giảm còn 20,49%; xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đến hết năm 2023 đạt 96,77%. Bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,8%; Số hộ dân thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99,7%; Số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,1%; Chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt 100%; Chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn đạt 90%.

Giai đoạn 2023- 2025, thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn NTM đã huy động được: 1.185.389,92 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 128.851,2 triệu đồng; gân sách tỉnh: 58.551,36 triệu đồng; Ngân sách huyện: 223.502,36 triệu đồng; Vốn lồng ghép: 9.872 triệu đồng; Vốn tín dụng: 23.005 triệu đồng; Vốn doanh nghiệp: 57.573 triệu đồng; Huy động từ người dân và cộng đồng: 36.435 triệu đồng; Vốn huy động từ các nguồn hỗ trợ: 647.600 triệu đồng.

Cấp uỷ, chính quyền vào việc

Ngày 19/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Thông báo số 37/TB-UBND, Kết luận về tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Sơn Dương, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vốn kể cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024, xong trước ngày 30/3/2024; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để huy động nguồn lực thực hiện: Xây dựng cơ sở hạ tầng Trường THPT Sơn Nam, Trường THPT ATK Tân Trào, Trường PTDT nội trú ATK Sơn Dương, Trường THCS & THPT Kháng Nhật; Xây dựng Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Xây dựng Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định; chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Hà Nội để tiếp nhận nguồn vỗn hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải, đảm bảo theo tiến độ quy định và tiến độ xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại thị trấn Sơn Dương.

Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch chung các xã trình thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí do người dân tự tổ chức thực hiện (chỉnh trang nhà ở, khuôn viên; vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; trồng cây xanh, hoa theo hàng rào, ven đường đi...) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có truy xuất nguồn gốc, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập của nhân dân; đặc biệt là việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục lựa chọn sản phẩm chủ lực, đặc sản của từng xã để đầu tư, phát triển sản xuất, xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thời gian tới, huyện Sơn Dương xác định phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong đó thực hiện tốt các chỉ tiêu có tính chất tạo động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện, như: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; phát triển sản xuất công nghiệp trên cơ sở thành lập mới các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt theo Quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; hoàn thành xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục