Phát huy vai trò của cấp uỷ đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Thịnh

Với Phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Nêu gương - Hiệu quả”. Thời gian qua, Đảng bộ xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 4-5% trên năm.

Nỗ lực về đích đúng kế hoạch

Năm 2023 toàn tỉnh có 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) gồm: Xã Khâu Tinh huyện Na Hang; xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa; xã Minh Hương, Hùng ...

Hợp Hoà phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Hợp Hoà là xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) muộn nhất của huyện Sơn Dương, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự ...