Hội Nông dân xã Vân Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.