Chú trọng phát triển sản xuất ở Nhân Lý để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2020, xã Nhân Lý huyện Chiêm Hóa hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có nhiều đổi thay, hệ thống cơ sở hạ tầng trường học, trạm y tế, đường giao thông, nhà văn hóa và công trình điện chiếu sáng... được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nhiều mô hình phát triển kinh tế có quy mô được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Với sự vào cuộc tích cực, cùng với cách làm phù hợp, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia của nhân dân, xã Nhân Lý đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đổi thay ở Côn Lôn

Xã Côn Lôn, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và về đích nông thôn mới năm 2016. Là xã vùng cao đầy khó ...