Đa Lộc quyết tâm về đích NTM kiểu mẫu năm 2024

Đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể người dân xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu trong năm 2024, trở thành địa phương về đích NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Ân Thi.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, xã Đa Lộc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, lấy tiêu chí tổ chức sản xuất làm kiểu mẫu.  Tổng kinh phí đã thực hiện xây dựng NTM từ năm 2021 đến nay là hơn 82 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại,  tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt trên 95%. Hơn 14km trên trổng số 21km đường trục chính nội đồng được trải bê tông hóa chiều rộng mặt đường 3m. Duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 xã ước đạt 76,11 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%. Duy trì đạt chuẩn y tế quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Bên cạnh những tiêu chí đã hoàn thành, xã Đa Lộc vẫn còn 2 tiêu chí chưa đạt bao gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch và tiêu chí số 11 nghèo đa chiều. Điều này đã khiến địa phương đã không thể “về đích” được trong năm 2023. Đây cũng là những tiêu chí mà nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn chưa thực hiện được trong quá trình xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu.

Để không thêm một lần 'lỡ hẹn' về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2024, xã cần tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch để phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhân dân trong xã gắn với phát huy thế mạnh sẵn có của xã. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, những kết quả đạt được trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Lộc tiếp tục phát huy nội lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Nguyễn Anh Tuấn/nongthonmoihungyen.vn

Tin cùng chuyên mục