Ban Tổ chức Huyện uỷ thực hiện ngày thứ 7 tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án số 02 tại xã Hào Phú

Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngày 22/10, gần 100 cán bộ của Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Dương và xã Hào Phú; các trường học trên địa bàn xã Hào Phú và Nhân dân thôn Đào Tiến thực hiện vận chuyển, lắp đặt cấu kiện hơn 250 m kênh mương đúc sẵn tại thôn Đào Tiến, xã Hào Phú. Khi tuyến mương hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới cho trên 3ha lúa của người dân trong thôn.

Để không “lỡ hẹn”

- Huyện Sơn Dương phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM). Để không "lỡ hẹn" về đích NTM, các địa phương đang dốc sức, ...