Yên Sơn phát huy vai trò tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số

Ngày 25-3, UBND huyện Yên Sơn tổ chức đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2024 với chủ đề “Thanh niên huyện Yên Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuyển đổi số”.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn phát biểu tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và trên 200 cán bộ, đoàn viên được thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuyển đổi số của các cấp bộ Đoàn huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến thanh niên, tập trung vào các vấn đề: Huy động, phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn trong quá trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong thanh niên; giải quyết việc làm, hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế...

Cán bộ Đoàn của huyện Yên Sơn tham gia ý kiến về chuyển đổi số tại buổi đối thoại.

Nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị tổ chức Đoàn, các đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, không ngừng đổi mới hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện cần giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên học tập, lao động, cống hiến.

Bích Hằng/baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục