Đánh giá mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột ta vụ đông xuân năm 2024

Chiều 27-3, tại xã Phúc Sơn (Lâm Bình) Hợp tác xã Thành Đạt (Sơn Dương) phối hợp với Công ty TNHH dưa leo quê Vùng Miền (Bắc Ninh) tổ chức đánh giá liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột ta vụ đông xuân năm 2024.

Cán bộ Sở Nông nghiệp, Công ty TNHH Dưa leo Vùng Miền, HTX Thành Đạt kiểm tra dưa chuột ta thu hoạch tại xã Phúc Sơn (Lâm Bình).

Trước đó, Công ty TNHH dưa leo quê Vùng Miền, Hợp tác xã Thành Đạt hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu, giống, phân bón, kỹ thuật và cam kết thu mua sản phẩm cho các hộ tham gia liên kết. Mô hình liên kết thực hiện với diện tích 16 ha trên địa bàn 3 xã tại Minh Quang, Phúc Sơn, Thổ Bình (Lâm Bình) với 298 hộ dân tham gia bằng giống dưa chuột ta; năng suất trung bình đạt 1,5 tấn/sào/vụ, giá bán đạt từ 8.000-14.000 đồng/kg; trung bình đạt 12-15 triệu đồng/sào/vụ. 

Mô hình liên kết đã góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, luân canh cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân các xã vùng cao.

Trang Tâm/baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục