Lâm Bình đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thông qua cuộc vận động, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước đổi thay, bộ mặt đô thị từng bước được hình thành, nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tạo bản sắc cho nông thôn mới kiểu mẫu

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, các địa phương phải tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, từ đó tạo điều kiện phát triển ...

Gà đồi Thác đất

- Từ ước nguyện mang thịt gà “leo đồi” vươn xa, người nông dân thôn Thác Đất, xã Minh Dân (Hàm Yên) đã quyết tâm xây dựng thương hiệu “Gà đồi Thác ...