Lâm Bình thực hiện kế hoạch xây dựng vườn mẫu NTM năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 31, ngày 9/3/2020 của UBND huyện Lâm Bình, về thực hiện kế hoạch xây dựng vườn mẫu NTM năm 2020; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai thực hiện 5 vườn mẫu tại 5 hộ gia đình ở 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà và xã Lăng Can; gồm vườn của gia đình Bà Nguyễn Thị Huyền; Ông Quan Văn Ngôn, thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm; Ông Chẩu Tiến Toàn, thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà; Ông Hoàng Ngọc Chỉ và Ông Nguyễn Văn Nhật, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can.

Tân Tiến sáng điện, sáng niềm tin

- Cách thành phố Tuyên Quang không xa, nhưng xã Tân Tiến (Yên Sơn) khó khăn về giao thông, suối tiếp suối cắt ngang con đường gồ ghề vào xã. Vì thế, ...