Những đóng góp của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Dương trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.