Yên Sơn khởi sắc nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều cách làm sáng tạo, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.

Thái Bình vươn mình phát triển

Phát huy nội lực, khơi dậy được ý chí quyết tâm của nhân dân, Thái Bình đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.