Họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025

Sáng ngày 16/4/2024, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí đối với 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hào Phú, Thượng Ấm, huyện Sơn Dương; xã Nhữ Khê, Đội Bình, huyện Yên Sơn; xã Bạch Xa, Minh Khương, Yên Phú, huyện Hàm Yên; xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã An Khang, thành phố Tuyên Quang) của Sở Nông nghiệp và PTNT về hồ sơ đề nghị thẩm định đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đối với 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có 08/08 xã hoàn thành 19/19 Tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Các xã đã triển khai việc lấy ý kiến đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022 đều đạt trên 95% số hộ trên địa bàn, trong đó: Số hộ trên địa bàn xã hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới đều đạt trên 97%. Đánh giá kết quả lấy ý kiến cho thấy: Việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 08 xã đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp thống nhất của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy dân chủ và sự tham gia tích cực của người dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Tính đến thời điểm thẩm định xã An Khang, thành phố Tuyên Quang hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Xã đã triển khai việc lấy ý kiến đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đều đạt trên 80% số hộ trên địa bàn, trong đó: Số hộ trên địa bàn xã hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đều đạt trên 95%. Đánh giá kết quả lấy ý kiến cho thấy: Việc triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp thống nhất của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy dân chủ và sự tham gia tích cực của người dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu nhất trí 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng đối với xã An Khang phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao cần rà soát lại Tiêu chí số 01 về Quy hoạch để đảm bảo theo đúng quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị việc công bố 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức hoàn thành xong trước 30/4/2024. Đồng thời các cấp, các ngành, UBND các huyện tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả đã đạt được của 08 xã trên các Trang Thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt chú trọng xây dựng các phóng sự để tuyên truyền trên sóng truyền hình để kịp thời động viên, cổ vũ sự cố gắng, nỗ lực của người dân đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Văn Hiệp/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục