Đại Phú tăng tốc lắp đặt 1.350m kênh mương đúc sẵn

Năm 2023, xã Đại Phú có kế hoạch lắp đặt 1.350m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Tranh thủ những ngày nắng ráo, xã Đại Phú tập trung nhân lực để thực hiện lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đến ngày 23/10, toàn xã đã lắp đặt được 370m, đạt 27% kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành việc lắp đặt 1.350m kênh mương theo chỉ tiêu giao năm 2023 vào giữa tháng 11/2023.

Xã Đại Phú ra quân lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn tai thôn Hải Mô.

Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa xong, xã đã triển khai việc lắp đặt kênh mương với sự hỗ trợ của lực lượng cán bộ, công chức, Công an xã và Nhân dân các thôn được đầu tư lắp đặt kênh mương. Việc lắp đặt kênh mương được đẩy nhanh trước khi diện tích ngô, rau vụ đông của bà con được xuống giống, vừa phải đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, làm đến đâu phải chắc đến đó, đảm bảo độ bền của công trình.

 

Bài, ảnh: Thanh Nguyên/sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục