Hàm Yên xây dựng huyện nông thôn mới, mệnh lệnh và hành động

Tính đến hết tháng 12/2023, huyện Hàm Yên đã đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM). Toàn huyện có 14/17 xã đạt chuẩn NTM, đạt 82%; tiêu chí bình quân đạt 16,29 tiêu chí/xã; có 02 xã đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao; thị trấn hoàn thành 6/9 tiêu chí đô thị văn minh; có 10 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và 25 vườn được công nhận đạt chuẩn vườn mẫu NTM.

Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Tân Thành tặng quà trong Chương trình “Chung tay vì người nghèo”

Phát huy, khơi dậy tiềm năng, lợi thế

Trong thời gian qua, việc chung sức xây dựng NTM đã trở thành ý chí, mệnh lệnh và hành động, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Hàm Yên. Chương trình đã tạo chuyển biến lớn về nhận thức của nhân dân, khi mà tất cả đều nỗ lực tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và hưởng thụ thành quả mà mình đã góp phần xây dựng. Minh chứng là việc Hàm Yên trở thành “điểm sáng” phát triển các vùng sản xuất tập trung như: Cam sành với diện tích 5.100 ha, tổng giá trị thu nhập khoảng 690 tỷ đồng/năm; cây chè với diện tích 2.178 ha, giá trị sản xuất đạt trên 60,84 tỷ đồng/năm; cây chanh là 1.054 ha; thanh long 103 ha; bưởi 360 ha…

Với việc triển khai tích cực, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích đầu tư hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội và góp phần giảm nghèo. Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Yên, năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2022; tổng sản lượng lương thực đạt 55.346 tấn, trong đó: Thóc 38.590 tấn, ngô 16.756 tấn, tăng 3,9% so với năm 2022; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học từ mức độ 2 trở lên; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 41%; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành tiểu học lớp 5 vào học THCS đạt 100%; Số lao động được tạo việc làm 3.638 lao động, so với năm 2022 tăng 3,4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 65% trong đó: tỷ lệ có bằng, chứng chỉ 22,8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 4,47%; thu hút trên 122.000 lượt khách du lịch, tăng 8,0% so với năm 2022. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,3%; có 99% hộ dân ở thành thị được sử dụng nước sạch, 98,0% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 89% chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7%.

Những dấu ấn ý nghĩa

Từ năm 2021 đến 2023, huyện Hàm Yên đã huy động ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.044 tỷ đồng; vốn tỉnh, huyện, lồng ghép 800 tỷ đồng. Một số tiêu chí được tỉnh quan tâm hỗ trợ thực hiện như huy động các nguồn lực để xóa 1.696 nhà tạm. Cùng với ngân sách nhà nước, huyện đã huy động được hơn 120 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, chiếm 21% nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của huyện; vận động nhân dân hiến gần 68.000 m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Từ các nguồn vốn, huyện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp hơn 150 km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 30 km kênh mương; nâng cấp 11 công trình thủy lợi; cải tạo, xây mới 24 công trình trường học; nâng cấp 6 nhà văn hóa xã, 21 nhà văn hóa thôn...

Về phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành và duy trì 19 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gồm 15 hợp tác xã, 14 doanh nghiệp với gần 2.200 hộ gia đình tham gia liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ; xây dựng được 33 sản phẩm OCOP, trong đó 2 sản phẩm 4 sao, 31 sản phẩm 3 sao, 21 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu, 1 sản phẩm được công nhận chỉ dẫn địa lý. Nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường như cam sành Hàm Yên, vịt bầu Minh Hương, chè xanh Làng Bát, thanh long ruột đỏ xã Yên Phú...

Cùng với những khởi sắc mạnh mẽ trên lĩnh vực sản xuất, kinh tế, huyện Hàm Yên đã và đang tiếp tục tập trung chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa toàn diện cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 35/66 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 53%. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được đầu tư hoàn thiện; chất lượng khám, chữa bệnh, trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ y, bác sỹ được nâng lên, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Toàn huyện có 17/18 xã, thị trấn có bác sỹ đạt 94,4%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) 20,8%, 18/18 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm được quan tâm; các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ như: điện, đường, trường, trạm, nước sạch sinh hoạt, …

Huyện uỷ Hàm Yên đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020 của về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng NTM, đô thị văn minh ở cơ sở. Đây được xem là một trong những cách làm sáng tạo về công tác tuyên truyền cho người dân về xây dựng NTM. Đến nay, Chỉ thị số 01 đã tạo hiệu ứng sâu rộng trong toàn huyện, tất cả các xã, các thôn đều xây dựng kế hoạch, đồng loạt ra quân làm NTM với những việc làm hết sức thiết thực, cụ thể như: cải tạo môi trường, cảnh quan, xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các thôn, bản, trồng hoa các tuyến đường, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà… Qua đó, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân thấy mình thực sự là chủ thể, đồng thuận, tự giác, tích cực thực hiện xây dựng NTM.

Nhiệm vụ hành động

Mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới đang được huyện Hàm Yên dồn lực thực hiện. Huyện phấn đấu đến hết năm 2024, xã Yên Thuận, xã Yên Lâm xã Bằng Cốc sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 17/17 xã; xã Đức Ninh đạt NTM nâng cao, xã Bình Xa đạt NTM kiểu mẫu. Với các xã đã đạt chuẩn NTM, huyện tiếp tục chỉ đạo nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Để hoàn thiện công việc trên trong năm 2024 Hàm Yên cần thực hiện cứng hóa 39,64 km đường huyện, nâng tổng số đường huyện được cứng hóa 269,29 km đạt 100% tiêu chí; trồng cây xanh dọc 20 km tuyến đường huyện, nâng tổng số tuyến đường huyện trồng cây xanh 166,25 km đạt 61,7%; xây dựng bến xe khách tại trung tâm huyện đạt chuẩn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bể bơi huyện; xây dựng 4 nhà lớp học bộ môn và hạng mục phụ trợ trường THPT Hàm Yên; nâng cấp chợ trung tâm huyện.  Cùng với đầu tư hạ tầng, huyện hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực của huyện như cây ăn quả, vùng sản xuất hàng hóa chè, gỗ rừng trồng...

Không chỉ đẹp về diện mạo và vững về kinh tế, điều đáng mừng nữa là đời sống văn hóa nông thôn ở Hàm Yên vẫn đậm đà bản sắc, nhiều thuần phong mỹ tục được khơi dậy, nhiều chuẩn mực văn hóa mới được bồi đắp, tình nghĩa xóm làng, họ mạc vẫn trọn vẹn, thủy chung và gắn kết hơn. An ninh nông thôn được giữ vững. Cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, trong lành.

Hàm Yên những ngày này, vẫn sôi động phong trào xây dựng NTM với nhiều cách làm mới năng động, quyết liệt và hiệu quả. Khát vọng NTM đã, đang và sẽ được hiện thực hóa một cách sinh động trên mảnh đất Hàm Yên. Đích đến 2025, “mệnh lệnh và hành động” như thúc giục mỗi người dân chung sức, đồng lòng hướng tới tương lai tươi sáng, ấm no, hạnh phúc./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục