Ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn

- Trong 2 năm 2021 - 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng làm 9,5km đường giao thông nông thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Đầu tàu” nơi rẻo cao

- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống chính trị của huyện Na Hang luôn xác định nông nghiệp là “chìa ...

Phát triển kinh tế theo mô hình Tổ hợp tác

Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn ở Tân Tạo Tổ hợp tác (THT) từ lâu đã trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững, giúp các hộ sản xuất cùng nhau ...