Phù Lưu bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Sau thành công của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 này, các địa phương đã khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện. Mục tiêu là nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng tầm nông thôn mới. Ghi nhận tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên.

Sơn Nam nâng cấp tiêu chí giao thông

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, thời gian qua xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận ...