Tuyên Quang đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 01/02/2023 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan chức năng, cùng các huyện, thành phố đang và sẽ vào cuộc đồng bộ, đưa ra giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng lao động, gắn kết công tác đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và giải quyết việc làm; phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Tuyên Quang đạt 67,5%.

Cây dâu tây bén đất Thái Long

- Bởi vẻ đẹp, màu sắc và hương vị của nó mà trái dâu tây được coi là một trong những biểu tượng của tình yêu ngọt ngào với tên gọi “trái tình yêu”. ...