Trao kinh phí hỗ trợ làm nhà tại Hàm Yên

Ngày 7/10, Thanh Tra tỉnh, Sở Nội Vụ, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức trao kinh phí ủng hộ làm nhà mới cho Hộ gia đình chính sách tại xã Thành Long, huyện ...

Khó mấy cũng làm

- Địa bàn trải rộng, các thôn làng vùng cao chủ yếu là người dân tộc thiểu số, việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng được coi ...