Nông dân Vinh Quang đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Trong điều kiện tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả thị trường biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và đời sống của người nông dân. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, bà con nông dân xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đã nỗ lực, chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.