Hơn 36 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nông thôn huyện Sơn Dương

Ngày 24-1, UBND huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ phát triển nông thôn các xã vùng khó khăn huyện Sơn Dương giai đoạn 2019-2023 do tổ chức Good Neighbors International (GNI) tài trợ

Được thành lập năm 1991 tại Hàn Quốc, GNI là tổ chức phi Chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế hoạt động tại 45 quốc gia trên thế giới. Năm 2005, GNI mở chi nhánh tại Việt Nam với 5 lĩnh vực hoạt động: Bảo trợ trẻ em, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế, sức khỏe cộng đồng và viện trợ nhân đạo.

Lãnh đạo huyện Sơn Dương trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển nông thôn các xã vùng khó khăn huyện Sơn Dương giai đoạn 2019 – 2023.

Từ năm 2011 đến nay, GNI triển khai dự án phát triển cộng đồng tại huyện Sơn Dương, với mục tiêu góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em và người dân tại 8 xã dự án.

Giai đoạn 2019-2023, Ban Quản lý dự án GNI huyện đã phối hợp với tổ chức GNI bảo trợ 4.721 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao 23.039 suất quà, hỗ trợ 9.145 lượt trẻ được khám chữa bệnh, hỗ trợ 3.629 trẻ về dinh dưỡng.

Lĩnh vực phát triển giáo dục, GNI hỗ trợ xây dựng 1 công trình trường học xây mới; 3 trường nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình phụ cận; xây dựng 8 thư viện thân thiện và hơn 16.000 đầu sách; hỗ trợ 12.327 trang thiết bị các trường; thành lập 10 câu lạc bộ phát triển năng lực trẻ với gần 300 học sinh tham gia; 147.325 lượt trẻ em tham gia chương trình phát triển văn hoá đọc.

Hỗ trợ phát triển sinh kế trên địa bàn huyện, GNI thành lập 9 nhóm sinh kế, 8 nhóm phát triển kinh tế hộ gia đình; thành lập và duy trì 2 hợp tác xã; duy trì quỹ hỗ trợ sản xuất với số quỹ trên 9 tỷ đồng; hỗ trợ 37 trang thiết bị, máy móc sản xuất.

 Đối với hỗ trợ về nước sạch và vệ sinh trường, GNI hỗ trợ 6 giếng khoan, 10 máy lọc nước, 1 bể chứa lọc nước, 3 nhà vệ sinh được xây dựng tại các trường học; hỗ trợ 27 gia đình xây dựng nhà vệ sinh; 171 bể chứa vỏ bao bì thực vật; 3.897 trẻ bảo trợ được hỗ trợ vật dụng y tế để phòng chống dịch Covid-19; tổ chức 93 tiết dạy, 4 chương trình ngoại khoá về giáo dục bảo vệ môi trường.

Tổng kinh phí tổ chức GNI hỗ trợ trên địa bàn 8 xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, giai đoạn 2019 -2023 trên 1,6 triệu USD.

Giai đoạn 2024-2028, GNI tiếp tục thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Sơn Dương 2024-2028” trên địa bàn 8 xã huyện Sơn Dương, với tổng số vốn dự án cam kết là trên 2,3 triệu USD, tương đương 52 tỷ đồng.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển nông thôn các xã vùng khó khăn huyện Sơn Dương giai đoạn 2019 - 2023 do tổ chức GNI tài trợ

Bài, ảnh: Thanh Tùng/baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục