Họp đánh giá tiến độ thực hiện các mô hình thí điểm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 07/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện các mô hình thí điểm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

Dự họp có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Sơn Dương.

Theo báo cáo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 151/BC-SNN ngày 06/5/2024, Mô hình thí điểm “Chợ an toàn thực phẩm tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình” đến nay, mô hình đang triển khai đến bước trình thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để tổ chức thực hiện dự án. Dự kiến tháng 5 - 6/2024 sẽ phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu thi công; quý III/2025 sẽ hoàn thành các nội dung thực hiện của mô hình.

Đối với mô hình “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP chế biến từ thịt lợn đen bản địa gắn với vùng chăn nuôi tập trung tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương”, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện khảo sát thực tế địa điểm và nhu cầu các nội dung cần đầu tư để xây dựng mô hình thí điểm tại Hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương. Qua khảo sát thực tế, dự kiến các nội dung, tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự án mô hình khoảng 25.500 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay mô hình đang vướng mắc ở đối tượng thụ hưởng nguồn vốn đầu tư phát triển theo Luật Đầu tư công và cần đề xuất điều chỉnh tên mô hình và địa điểm thực hiện mô hình cho phù hợp với quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung của Hợp tác xã, giống lợn nuôi của mô hình.

Đối với mô hình “Phát triển mô hình du lịch nông thôn, xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại thôn Bản Ba 1, Bản Ba 2, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa”, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cùng các Sở ban, ngành liên quan của tỉnh làm việc với UBND huyện Chiêm Hóa, các cơ quan, đơn vị có liên quan tại thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà về thống nhất nội dung, phương thức và cách thức triển khai thực hiện mô hình. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản chỉ đạo việc thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Văn bản số 4198/UBND-KT ngày 31/8/2023).

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã thành lập tổ công tác tiến hành khảo sát, dự kiến các nội dung cần thực hiện trong dự án gồm 09 danh mục để đưa vào triển khai thực hiện dự án, đồng thời tổ chức họp thông qua lần 1 đối với đề cương nhiệm vụ và dự kiến các nội dung thực hiện mô hình.

Cũng theo báo cáo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, để cụ thể hóa 06  Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Trung ương đã triển khai và phê duyệt các mô hình thí điểm và đây cũng là các mô hình thí điểm của Trung ương được phê duyệt triển khai thực hiện lần đầu, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng, định mức hướng dẫn chưa cụ thể, dẫn đến tiến độ chậm.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với tiến độ thực hiện 03 mô hình thí điểm, như: xem xét, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp và đúng theo quy định; cơ chế phân bổ kinh phí và các căn cứ để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự họp, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và đề nghị các đơn vị được giao chủ trì tham mưu thực hiện các mô hình thí điểm cần đẩy nhanh tiến độ các nội dung, hạng mục đã được xác định; tổ chức phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu.

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các địa phương có mô hình thí điểm lập dự án, phê duyệ kế hoạch, bổ sung nguồn vốn để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện mô hình đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguyễn Thị Thu Hương/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục