Tăng tốc trên mỗi công trình

Những tháng đầu năm 2024, các công trình hạ tầng cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS) giai đoạn 2023 - 2024 đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bàn giao theo đúng kế hoạch đề ra.

Đường thênh thang thoát nghèo

Sau Tết Nguyên đán 2024, cùng với tinh thần hăng say lao động sản xuất, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh háo hức niềm vui mới khi nhiều tuyến đường ...

Động lực thoát nghèo bền vững

Với việc huy động cả hệ thống chính trị triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, công tác giảm nghèo trên ...