Hiến đất làm đường ở Mãn Sơn

- Gần 7 km đường nhựa chạy vòng quanh thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn (Sơn Dương), đường thôn như đường phố thị. Đó là kết quả của công tác dân vận khéo và ...