Hàm Yên: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”; thời gian qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đi lên của huyện

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (nguồn ảnh: Hamyen.org.vn)

Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, diện mạo chung của huyện đã có nhiều thay đổi tích cực trong đó điều nhận thấy rõ nhất là cơ cấu kinh tế của huyện đã có nhiều khởi sắc. Một trong những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ là phấn đấu huyện Hàm Yên đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2025; theo đó, huyện đã có cách làm sáng tạo, khơi dậy được ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân, dần tạo nên bức tranh nông thôn mới khá toàn diện.

Là địa phương người dân chủ yếu thu nhập từ nông nghiệp, việc huy động nguồn lực để đầu tư trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới vẫn luôn giữ được “lửa” và có sức lan tỏa rộng khắp nhờ sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Thông qua các hoạt động tại cơ sở để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy đảng có những quyết sách phù hợp với từng vùng để giúp các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, với phương châm “Ngày cuối tuần cùng dân” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, tập trung vào các hoạt động như: thu gom, xử lý rác thải; chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trồng hoa hai bên đường tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, huyện Hàm Yên đặc biệt chú trọng đến phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Xác định cam sành là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương, vì vậy huyện Hàm Yên đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chăm sóc cây cam theo đúng quy trình kỹ thuật, nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng, giữ vững thương hiệu sản phẩm. Hiện nay toàn huyện hiện có khoảng gần 7.000 ha cam sành, trong đó có 4.800 ha đang cho thu hoạch, sản lượng cả năm 2023 ước đạt trên 85.000 tấn quả. Hiệu quả từ cây cam sành mang lại đã khẳng định hướng đi đúng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Hơn nữa việc ổn định quy hoạch và nâng cao giá trị quả cam chính là nền tảng để cam sành Hàm Yên phát triển bền vững.

Cùng với cây cam, thì cây chè cũng đã trở thành cây mũi nhọn ở địa phương. Với diện tích trên 2.400 ha, mỗi năm, sản lượng đạt từ 15 đến gần 20 nghìn tấn chè búp tươi, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho các cơ sở chế biến tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, phải kể đến HTX Chè Tân Thái 168. Để nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, HTX này đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và kết nối nhiều doanh nghiệp uy tín để tiêu thụ sản phẩm. Trung bình mỗi năm, HTX thu mua và tiêu thụ trên 100 tấn chè tươi của các hộ dân, sản lượng chè khô đạt gần 40 tấn, tổng doanh thu trên 2 tỷ đồng. 100% các sản phẩm được HTX bao tiêu đạt tiêu chuẩn VietGAP, với quy trình sản xuất an toàn, bảo đảm vệ sinh thực phẩm.

Cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt coi trọng đến vấn đề liên kết trong sản xuất, tạo chuỗi giá trị sản phẩm và hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để mở rộng quy mô sản xuất. Nhiều mô hình Chi, Tổ hội HTX được hình thành và phát triển. Thông qua hoạt động đã tạo sự liên kết, gắn bó, giúp đỡ nhau giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với Hợp tác xã, với doanh nghiệp; các hộ nông dân được tham gia chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất, biết lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh; kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm và khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu, ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đang là những mục tiêu và giải pháp quan trọng để huyện Hàm Yên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đưa Hàm Yên phát triển toàn diện, bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025./.

Nguyễn Thị Thu Hương/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục