Phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình

Trong những năm qua, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình luôn tích cực triển khai việc hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến những hội viên khó khăn trên địa bàn. Từ nguồn vốn ưu đãi này đã giúp cho hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập và hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn cho vay uỷ thác qua các cấp Hội đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét và mang tính xã hội cao, nhất là ở khu vực nông thôn. Với lãi suất thấp, nguồn vốn này giúp các hội viên có điều kiện đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình về nước sạch vệ sinh môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, còn giúp các gia đình hội viên phụ nữ có điều kiện chi phí cho con em học tập ở các trường chuyên nghiệp và trường nghề.

Cùng với việc vận động hội viên phát huy vai trò xung kích trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình còn nỗ lực phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Các cơ sở Hội phối hợp chặt chẽ với cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, quản lý đối với các tổ vay vốn và tiết kiệm, tham mưu công khai xét duyệt đối tượng vay vốn, lập thủ tục vay vốn kịp thời, công tác thu lãi, thu hồi vốn đến hạn đảm bảo đúng theo quy định.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình hiện có mạng lưới tổ chức Hội rộng khắp đến từng thôn. Toàn huyện có trên 3.000 hội viên, sinh hoạt ở 11 cơ sở hội. Nhờ có mạng lưới tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở, với đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, nhiệt tình đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện, theo dõi và giám sát các hoạt động của tổ chức Hội cũng như các hoạt động nhận ủy thác vốn vay từ các Ngân hàng. Đến nay, các cấp hội phụ nữa trên địa bàn huyện Lâm Bình đang duy trì có hiệu quả 52 tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, 84 tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT,  8 tổ tiết kiệm vay vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, tín chấp hơn 111 tỷ đồng vốn ngân hàng Chính sách xã hội, 163 tỷ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, gần 6 tỷ đồng vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, đúng mục đích, cán bộ Hội thường xuyên phối hợp với ngân hàng kiểm tra việc sử dụng vốn, trả lãi vay của các hộ. Đồng thời, thông qua sinh hoạt hội, kiểm điểm việc chấp hành quy định của các tổ vay vốn, nắm bắt, phát hiện kịp thời các trường hợp rủi ro hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Hội còn phối hợp với cán bộ ngân hàng tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý vốn cho các tổ trưởng tổ vay vốn, đồng thời lồng ghép các hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các hộ vay vốn để đầu tư sản xuất có hiệu quả. Qua đánh giá hàng năm cho thấy, chất lượng cho vay ủy thác của các Tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên, kết quả thu lãi đều đạt kế hoạch đề ra, không có tổ viên nào để nợ quá hạn hay chậm nộp tiền lãi vay của Ngân hàng, 100% chị em vay vốn làm ăn có hiệu quả, nhiều chị em đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thổ Bình triển khai thực hiện. Qua đó đã góp phần giúp cho nhiều hội viên xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế có thu nhập ổn định, đặc biệt tạo điều kiện cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình phổ biến các chính sách cho vay đến người dân ở xã Thổ Bình

Thiếu vốn để phát triển chăn nuôi, gia đình chị Hoàng Thị Yến, thôn Lũng Pát đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay 80 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Từ nguồn vốn, gia đình chị Yến  đã đầu tư vào chăn nuôi hươu theo hướng hàng hóa. Hiện nay gia đình chị  Yến có gần 20 con hươu lấy nhung và hươu thịt.

Đến thời điểm này Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thổ Bình đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho gần 80% hội viên được vay vốn với số tiền trên 25 tỷ đồng. Cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của các Tổ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vận động hội viên phụ nữ tham gia gửi tiền tiết kiệm, đến nay số tiền tiết kiệm của Hội phụ nữ trên 300 triệu đồng, đã tạo điều kiện cho gần 400 hội viên vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay nhằm nâng cao đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương  đang được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình An, huyện Lâm Bình chú trọng thực hiện. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện, gia đình Bàn Thị Nhân, thôn Tát Ten đã mạnh dạn vay vốn vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Dám nghĩ, dám làm, với diện trên 3.000m2, gia đình chị Nhân đã chuyển đổi sang trồng dưa hấu và dưa lê, tính từ đầu vụ tới nay gia đình chị đã thu được trên 1 tấn quả. Với giá bán 10.000 đồng/1kg, đã mang lại nguồn thu khá cao cho gia đình chị so với những cây trồng trước đây.          

Hiệu quả từ hoạt động vay vốn ủy thác với các Ngân hàng không chỉ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hội viên Hội Phụ nữ mà còn làm cơ sở thu hút, tập hợp chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tạo được sự đoàn kết trong các cấp Hội, từ đó vai trò, vị trí của chị em được nâng lên trong gia đình và ngoài xã hội. Mặt khác, còn góp phần đáng kể vào kết quả giảm nghèo, nâng cao thu nhập gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Bình./.

 

Lại Kiều Trang/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục