Đầu tư phát triển giao thông nông thôn góp phần đẩy nhanh quá trình về đích xây dựng nông thôn mới xã Minh Khương

Minh Khương là xã nằm ở phía Bắc của huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện 25km. Phía Bắc giáp các xã Bạch Xa, Yên Thuận, huyện Hàm Yên; phía Nam giáp xã Minh Dân và Sông Lô; phía Đông giáp xã Minh Dân; phía Tây giáp Sông Lô và xã Yên Phú, Yên Lâm. Với đặc thù của xã thuộc khu vực III, dân tộc Kinh chỉ chiếm 29,2%, còn lại là dân tộc thiểu số chiếm đa số là 70,8%, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao chiếm 57 %; Dân tộc Tày chiếm 13,5 %; còn lại là các dân tộc khác như: Thái, Cao Lan, La Chí, H.Mông, Mường, Nùng…dân cư không tập trung. Việc đi lại giao lưu giữa các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống giao thông chưa đồng bộ và do địa hình khó khăn, chia cắt, đặc biệt đi lại của nhân dân vào mùa mưa lũ.

Hệ thống đường giao thông chủ đạo qua xã gồm đường tỉnh lộ ĐT.189; các tuyến đường huyện lộ ĐH.07, ĐH.32 cơ bản đã được đầu tư nhựa hoá theo các chương trình, đề án. Còn hệ thống đường giao thông nông thôn hằng năm vẫn đang thực hiện cứng hoá, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân được chỉ ra là do đóng góp của người dân hạn chế, nguồn vật liệu không sẵn có; mặt khác nhiều tuyến đường đã được đầu tư nhưng với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, hệ thống cầu và công trình thoát nước chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân; đặc biệt khi mưa, bão, thường xảy ra lũ, nước dâng cao, đường một số vị trí  bị ngập úng gây khó khăn cho quá trình đi lại của người dân.

Với 39,027km đường giao thông nông thôn (Đường trục xã là 9,556km; đường trục thôn và đường liên thôn là 10,327km; đường ngõ xóm vào nhà hộ dân là 13,463km và đường trục chính nội đồng là 5,68km) cần được cứng hoá và trước những khó khăn thách thức đó để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn đồng bộ kết nối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện hiện có trên địa bàn, góp phần hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Minh Khương đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn đồng bộ.

Qua trao đổi với chúng tôi Đồng chí Triệu Ngọc Phúc - Chủ tịch UBND xã Minh Khương chia sẻ “Để hoàn thiện tiêu chí giao thông góp phần đưa xã Minh Khương về đích nông thôn mới năm 2022, UBND xã đã giao Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - Xã hội đã ban hành các kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới như các kế hoạch: số 23-KH/MTTQ ngày 01/6/2022 của UBMTTQ xã về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2022; số 03-KH/ĐTN ngày 28/4/2022 của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; số 40-KH/BCH ngày 5/3/2022 của Hội liên hiệp phụ nữ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong đó đều giao nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tiêu chí về giao thông như: tuyên truyền, vận động bà con hiến đất làm đường, thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” tạo thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong các thôn, trên địa bàn xã hưởng ứng đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn.

Chỉnh trang đường giao thông nông thôn xã Minh Khương

Điển hình như thôn Minh Hà có 6,653km đường giao thông nông thôn trong đó 4,894km đường trục thôn và 1,759km đường ngõ, xóm. Tuy nhiên đã  có 13 hộ dân hiến khoảng 2.020 m2 đất để làm đường bê tông. Trong đó có 04 hộ hiến 300m2 đất vườn cho thôn làm đường bê tông, ông Nguyễn Văn Học là 01 trong 04 hộ hiến 300m2 đất vườn chia sẻ: có đường bê tông khang trang là mơ ước bao năm nay của người dân trong thôn, vì vậy khi Nhà nước có chủ trương hỗ trợ làm đường bê tông, được sự tuyên truyền của cán bộ thôn, xã, gia đình ông đã tình nguyện hiến diện tích đất vườn để thôn mở rộng đường. Sau khi tuyến đường được hoàn thành việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hay như ông Vũ Công Suất, thôn cũng ở thôn Minh Hà đã hiến 70m2 đất vườn xây dựng cầu Minh Hà cho biết:  trước đây chưa có cầu, nhân dân đi lại rất khó khăn, chủ yếu đi lại bằng cầu tạm, chỉ đi được xe máy, vào mùa mưa lũ đi lại rất khó khăn...Vì vậy khi Nhà nước có chủ trương xây dựng cầu Minh Hà, ông rất vui và tự nguyện hiến đất xây dựng cầu và tin tưởng rằng khi cầu được xây dựng xong sẽ góp phần vào sự phát triển chung của thôn, của xã.

Để tạo thành phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn ở những thôn khó khăn như thôn Xít Xa, Hội liên hiệp phụ nữ xã Minh Khương phối hợp với UBMTTQ xã đã tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân, vận động bà con xây dựng đường giao thông trong đó có hiến đất làm đường, đóng góp công sức xây dựng tuyến đường đẹp, khang trang, sạch sẽ. Tuy ban đầu còn gặp nhiều khó khăn trong vận động, nhưng bằng tình cảm và sự chân thành, kiên trì giải thích những lợi ích khi xây dựng tuyến đường giao thông, các cán bộ đã vận động được 09 hộ tình nguyện hiến đất với tổng là 1.900m2. Ông Triệu Quý Dương, thôn Xít Xa hiến 350m2 đất để làm tuyến đường Đồng Đình - Xít Xa nhớ lại: Trước đây, khi tuyến đường chưa được mở rộng, bê tông hoá việc vận chuyển hàng hóa, các loại nguyên vật liệu… của người dân trong thôn đều phải dùng xe máy, đi lại rất khó khăn vì vậy, khi có chủ trương làm đường bê tông, gia đình tôi rất phấn khởi, sẵn sàng đóng góp vì lợi ích chung của thôn, xã. 

Những tuyến đường giao thông nông thôn được thi công, xây dựng xong  tạo kết nối hoàn chỉnh với hệ thống đường tỉnh, đường huyện góp phần vào sự phát triển chung của xã. Tuy nhiên việc duy trì tình trạng kỹ thuật của các tuyến đường giao thông gặp nhiều khó khăn như công tác bảo dưỡng các tuyến đường: phát quang, vét rãnh...do không có kinh phí cho công tác này. Vì vậy để duy trì tình trạng kỹ thuật của các tuyến đường, xã Minh Khương có cách làm hay. Đồng chí Triệu Thị Thuỷ, Bí thư Đoàn xã chia sẻ “ Hàng quý, hàng tháng Đoàn thanh niên xã xây dựng kế hoạch duy tu các tuyến đường giao thông cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng chi đoàn cơ sở bảo dưỡng các tuyến đường giao thông trong địa phận thôn mình quản lý như: phát quang, vét rãnh...Đối với những tuyến đường xã có mặt bằng thì thực hiện trồng hoa, cây cảnh vừa giữ đất, vừa tạo cảnh quan....”

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, đến nay, xã Minh Khương có 100% đường trục xã; 81,94% đường trục thôn và đường liên thôn; 82,32% đường ngõ xóm vào nhà hộ dân và 68,16% đường trục chính nội đồng đã được cứng hoá, hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, qua đó góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục