Gần 42% kế hoạch vốn hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, Tổng công ty, tập đoàn kinh tế và các thành phố lớn để huyện Sơn Dương xây dựng nông thôn mới đã được xác định

Gần 42% kế hoạch vốn hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, Tổng công ty, tập đoàn kinh tế và các thành phố lớn để huyện Sơn Dương xây dựng nông thôn mới đã được xác định

Huyện Sơn Dương với xuất phát điểm khi xây dựng nông thôn mới còn thấp; thu nhập chủ yếu của người dân từ sản xuất nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán, năng suất, chất lượng, giá trị thấp, thiếu sự liên kết trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; kết cấu hạ tầng (giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học...) chưa đồng bộ, còn nhiều khó khăn. Huyện Sơn Dương có 25 xã thuộc khu vực III, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong đó có 07 xã và 72 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, 14 xã vùng ATK. Toàn huyện có 9.199 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 18,27%. Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước còn chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế. Việc vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm và xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo theo quy định gặp nhiều hạn chế do thu nhập và đời sống của người dân thấp; việc huy động, xã hội hóa, hỗ trợ từ các nguồn lực khác trong xã hội để xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn do địa phương còn ít các doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban  nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025; một trong những giải pháp quan trọng được đưa ra là huy động vốn đóng góp, ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, Tổng công ty, tập đoàn kinh tế. Vào tháng 9 năm 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND huyện Sơn Dương đã có cuộc làm việc trực tiếp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Ngày 18/01/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động hỗ trợ nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025 trong đó giao đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng Ban.

Ngày 23/01/2024, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục  của Quốc hội làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tiến độ xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh: Internet)

Phát huy vai trò trách nhiệm, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các nội dung đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, Tổng công ty hỗ trợ nguồn lực cho huyện Sơn Dương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành trên 28 văn bản đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các đơn vị hỗ trợ nguồn lực cho huyện Sơn Dương. Việc xây dựng nông thôn mới của huyện Sơn Dương đã được Quốc hội và các cơ quan, doanh nghiệp trung ương và UBND các thành phố quan tâm, hỗ trợ và tổ chức nhiều đoàn đến trực tiếp làm việc, như: Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm trưởng đoàn, Đoàn công tác của Bộ Công an, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đoàn công tác của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Xi măng...

Tính đến hết tháng 02/2024, kết quả huy động nguồn lực ủng hộ huyện Sơn Dương trong xây dựng nông thôn mới đã xác định được số kinh phí do các cơ quan, đơn vị hỗ trợ và đang thực hiện các thủ tục là 647,6/1.546 tỷ đồng, đạt gần 42% theo kế hoạch. Đây là sự quan tâm, hỗ trợ vô cùng kịp thời và quý báu cho huyện Sơn Dương nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung; khích lệ địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Năm 2024 là năm tăng tốc trong thực hiện Đề án, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, vẫn cần rất nhiều sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ về nguồn lực từ bên ngoài; trong đó tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn đảm bảo phát triển đồng bộ, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế, xóa nhà tạm dột nát, phát triển sản xuất, hỗ trợ con giống, cây giống giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, …

La Thị Duyên/ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục