Nuôi ong lấy mật ở Tân Tiến huyện Yên Sơn

Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Tiến huyện Yên Sơn đã phát triển đàn ong lấy mật, góp phần tăng thu nhập, giúp nhiều hộ vươn lên ...

Xã nông thôn mới vùng ven sông Lô

Về với vùng đất bãi bồi ven sông Lô trù phú thật dễ dàng nhận thấy sự đổi thay trên quê hương nông thôn mới. Bằng những cách làm sáng tạo, cùng với ...

Để người dân thực sự là chủ thể

Sau khi hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), các địa phương tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao. Một giải pháp được xem là ...

Tân Tiến sáng điện, sáng niềm tin

- Cách thành phố Tuyên Quang không xa, nhưng xã Tân Tiến (Yên Sơn) khó khăn về giao thông, suối tiếp suối cắt ngang con đường gồ ghề vào xã. Vì thế, ...