Tuổi trẻ Yên Sơn thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thôn nông thôn.

Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025, từ ngày 18/12 đến 18/1 năm 2022, Huyện Đoàn Yên Sơn đã huy động mỗi ngày trên 60 đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân thôn Ngòi Nghìn xã Đạo Viện ra quân đổ bê tông đường giao thôn nông thôn, gắn với tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

Chiêu Yên xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, xã Chiêu Yên về đích nông thôn mới, hiện nay, xã đang nỗ lực huy động sự vào cuộc của nhân dân cùng chung tay ...