Trường Sinh giải quyết các “điểm nghẽn”

- Vấn đề đơn thư khiếu nại và đường giao thông vẫn được coi là “điểm nghẽn” trên địa bàn xã Trường Sinh (Sơn Dương) thời gian qua nhưng đến nay đã tìm ra lời giải. Đó là kết quả của sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, điều này là động lực giúp người dân phấn đấu giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn.

Sức sống mới trên quê hương Hợp Thành

Về với xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ nét của một vùng nông thôn trước đây còn nhiều gian khó. Đó là ...