Sức bật Hồng Thái

Vốn là một xã nghèo, khó khăn của huyện Na Hang, nhưng năm 2019 xã Hồng Thái phấn đấu “về đích” xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là mục tiêu mà trước đây ít người dám nghĩ tới, nhưng bằng những nỗ lực, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã Hồng Thái đã không ngừng vươn lên, khai thác tiềm năng, thế mạnh để trở thành vùng đất trù phú.