Yên Sơn chủ động thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

TQĐT - Đến nay, trung bình mỗi xã đạt trên 10 tiêu chí, trong đó trên 40% xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, trên 46% xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người được xem là tiêu chí khó đạt ở nhiều xã, nhưng cấp ủy, chính quyền các xã đã chủ động triển khai các giải pháp vận động nhân dân thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu hút các dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật, về vốn vay cho người nông dân...

Niềm vui xuân mới ở Ninh Lai

Là một trong 6 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016, niềm vui đón xuân Đinh Dậu của bà con trên quê hương Ninh Lai như được ...

Tân An xây dựng kênh mương nội đồng

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, xã Tân An (Chiêm Hóa) đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiên cố ...