Cuộc sống mới ở nông thôn mới

Tuyên Quang Xuân Đinh Dậu - Năm 2016 có 6 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 16 xã. Diện mạo nông thôn tại các xã này đã có những thay đổi căn bản, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Nông thôn ngày mới

TQĐT - Sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực vượt lên khó khăn của các địa phương, sự chung tay vào cuộc của người dân - những chủ thể trong ...

Xứng đáng với vùng quê cách mạng

TQĐT - Minh Thanh là xã 135 của huyện Sơn Dương. Với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Minh Thanh đã đạt được một số thành ...