Kỳ tích xây dựng nông thôn mới ở Côn Lôn

TQĐT - Xã vùng cao Côn Lôn (Nà Hang) đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Là xã vùng cao đầy khó khăn thì đây quả là một kỳ tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã vượt qua.

Xây dựng nông thôn mới ở Nhữ Hán

TQĐT - Về xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, đâu đâu cũng thấy đường xá phong quang sạch đẹp. Ở 3 thôn (An Thịnh, Nhữ Hán và Đồng Rôm), hệ thống kênh mương ...

Đòn bẩy xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết 15 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng ...