Hà Tĩnh: Phân bổ gần 260 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng NTM

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, đơn vị với tổng kinh phí 258,3 tỷ đồng.

Nông thôn mới ngày càng thực chất hơn

Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương, ông Nguyễn Minh Tiến, cho rằng, qua thực tế ở các địa phương, Chương trình ...